Advertisement

Dodawanie dzwonków do telefonu

Jak Zmienić Dzwonek w Systemie Windows 10 Mobile, Dodawanie dzwonków do telefonu  System Windows Phone zawiera duży wybór dzwonków. Ponadto można pobrać wszystkie rodzaje aplikacji dzwonków ze Sklepu Windows Phone w telefonie lub przy użyciu komputera z dostępem do Internetu. Możesz też użyć własnych plików dźwiękowych — wybierz, co tylko chcesz.

Porada

Aby dodać dzwonek odebrany w wiadomości SMS, naciśnij i przytrzymaj plik dzwonka, a następnie naciśnij polecenie Zapisz jako dzwonek. Zmień nazwę dzwonka, jeśli chcesz, a następnie naciśnij ikonę Gotowe ikona Gotowe.

windows-screen-file-explorer

Dodawanie własnych plików z komputera

Istnieje kilka sposobów przeniesienia plików dźwiękowych z komputera do telefonu:

 • Użyj aplikacji Windows Phone. Możesz użyć jednej z aplikacji Windows Phone, aby pobrać dzwonki z komputera z systemem Windows 7 lub Windows 8. Aby znaleźć aplikację Windows Phone, która działa z Twoim komputerem, zobacz artykuł Synchronizowanie telefonu z systemem Windows Phone.
 • Użyj komputera. Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać pliki z komputera do telefonu.

Uwaga

Masz na komputerze plik dźwiękowy, którego chcesz użyć jako dzwonka? Jeśli plik dźwiękowy jest poprawnie odtwarzany w telefonie, nie jest zabezpieczony przy użyciu technologii DRM i ma mniej niż 30 MB, możesz go użyć jako dzwonka w telefonie.

Aby dodać dzwonek przy użyciu komputera z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows 8

 1. Podłącz telefon do komputera, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycjęKomputer.
  • Na komputerze z systemem Windows 8 kliknij pulpit, kliknij Eksplorator plików na pasku zadań, a następnie kliknij pozycję Komputer.
  • Na komputerze z systemem Windows 8.1 kliknij pulpit, kliknij Eksplorator plików na pasku zadań, a następnie kliknij pozycję Ten komputer.
 2. W obszarze Urządzenia przenośne (Urządzenia i dyski w systemie Windows 8.1) kliknij dwukrotnie telefon, kliknij dwukrotnie folder Telefon, a następnie kliknij dwukrotnie folderDzwonki.

 3. Znajdź plik dźwiękowy na komputerze (pliki dźwiękowe znajdują się często w folderzeMuzyka i są uporządkowane według wykonawców i albumów), a następnie przeciągnij ten plik do folderu Dzwonki.

  Uwaga

  Aby dodać dzwonek lub zmienić jego nazwę, musisz przenieść plik z komputera do telefonu. Nie można dodać dzwonka przez przeniesienie pliku z folderu już znajdującego się w telefonie ani zmienić nazwy istniejącego dzwonka.

 4. W telefonie naciśnij kolejno opcje Ustawienia ikona Ustawienia > Dzwonki + dźwięki, a następnie naciśnij opcję Dzwonek, aby zobaczyć listę dostępnych dzwonków. Nowy dzwonek będzie widoczny w obszarze Niestandardowe na tej liście.

Porada

Możesz dostosowywać dźwięki sygnalizujące różne alerty. Aby dowiedzieć się, jak wybrać dla danego kontaktu określony dzwonek lub ustawić niestandardowy dźwięk alertu, zapoznaj się z tematem Dzwonki, dźwięki i głośność.