Advertisement

Kondycja baterii oraz zarządzanie wydajnością w telefonach iPhone

Apple wraz z kolejną aktualizacją systemu iOS 11.3 udostępni użytkownikom wybranych telefonów iPhone możliwość sprawdzania kondycji baterii oraz zarządzania wydajnością baterii. Dzięki temu posiadacze smartfonów będą mogli w szybki i łatwy sposób sprawdzić czy bateria nadaje się do wymiany oraz jaki posiada wpływ na ogólną wydajność urządzenia.

Apple przygotował obszerny dokument, w którym krok po kroku opisuje jak wydłużyć czas pracy baterii, w jaki sposób system iOS zarządza szczytowym poborem mocy oraz jaki wpływ na działanie urządzenia ma chemiczne starzenie się akumulatora. Najważniejsze jednak informacje dla użytkownika to nowa funkcjonalność związana z możliwością zarządzania wydajnością oraz możliwość sprawdzenia stanu baterii.

W systemie iOS 11.3 udoskonalono funkcję zarządzania wydajnością. Oprogramowanie okresowo bada poziom zarządzania wydajnością konieczny do uniknięcia nieoczekiwanego wyłączenia urządzenia. Jeśli kondycja baterii jest wystarczająco dobra, aby obsłużyć obserwowane wymagania szczytowego poboru mocy, poziom zarządzania wydajnością jest zmniejszany. Jeśli ponownie wystąpi nieoczekiwane wyłączenie urządzenia, poziom zarządzania wydajnością wzrasta. To badanie przebiega w sposób ciągły, co umożliwia dynamiczne dostosowywanie zarządzania wydajnością.

Telefony iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X są wyposażone w bardziej zaawansowaną architekturę sprzętową oraz programową. Pozwala ona dokładniej ocenić moc wymaganą przez urządzenie i dostarczaną przez baterię, co ułatwia maksymalizację ogólnej wydajności sytemu. W oparciu o ten odmienny system zarządzania wydajnością system iOS dokładniej przewiduje nieoczekiwane wyłączenia urządzenia i skuteczniej im zapobiega. Dzięki temu skutki zarządzania energią mogą być mniej zauważalne w przypadku telefonów iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X. Jednak z czasem baterie akumulatorowe wszystkich telefonów iPhone tracą pojemność i gotowość na szczytowy pobór mocy, a ostatecznie wymagają wymiany.

Jak sprawdzić kondycję baterii?

W przypadku telefonów iPhone 6 i nowszych system iOS 11.3 oferuje nową funkcję wyświetlania kondycji baterii oraz informowania o potrzebie jej wymiany. Elementy te są dostępne na ekranie Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii (Beta).

Maksymalna pojemność baterii to miara pojemności baterii urządzenia względem jej pojemności, gdy była nowa. Baterie mają 100% pojemności przy pierwszej aktywacji. Wraz z rosnącym wiekiem chemicznym pojemność baterii spada, przez co urządzenie może częściej wymagać ładowania.

Standardowa bateria jest skonstruowana tak, aby zachowała 80% swojej pojemności po 500 całkowitych cyklach ładowania w normalnych warunkach. Roczna gwarancja obejmuje serwisowanie wadliwej baterii. Jeśli bateria nie jest już objęta gwarancją, firma Apple oferuje płatne serwisowanie baterii. Dowiedz się więcej na temat cykli ładowania.

Jak działa funkcja zarządzania wydajnością?

Użytkownicy mogą sprawdzać, czy jest włączona funkcja zarządzania wydajnością (dynamicznie zmieniająca maksymalną wydajność w celu zapobiegania przypadkowemu wyłączeniu urządzenia), a także wyłączyć tę funkcję. Ta funkcja jest włączana tylko po nieoczekiwanym wyłączeniu urządzenia z baterią, która straciła zdolność do zapewniania maksymalnej mocy chwilowej. Jest ona używana na telefonach iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 i iPhone 7 Plus. Po uaktualnieniu do systemu iOS 11.3 funkcja zarządzania wydajnością na urządzeniu będzie początkowo wyłączona. Zostanie włączona dopiero w przypadku nieoczekiwanego wyłączenia urządzenia.

Kiedy kondycja baterii ulega pogorszeniu, spada również jej gotowość na szczytowy pobór mocy. Na ekranie Kondycja baterii jest dostępne pole Gotowość na szczytowy pobór mocy, które może zawierać następujące komunikaty:

  • Normalna wydajność. Kiedy stan baterii pozwala obsłużyć szczytowy pobór mocy przez urządzenie i funkcja zarządzania wydajnością nie jest używana, jest wyświetlany ten komunikat: Bateria może obecnie obsłużyć szczytowy pobór mocy przez urządzenie.
  • Zastosowane zarządzanie wydajnością. Kiedy są używane funkcje zarządzania wydajnością, jest wyświetlany ten komunikat: Ten iPhone nieoczekiwanie wyłączył się, ponieważ jego bateria nie mogła zapewnić wystarczającego zasilania w momencie szczytowego poboru mocy. Funkcja zarządzania wydajnością jest teraz aktywna, co pomoże uniknąć ponownego wystąpienia tego problemu. Wyłącz… Jeśli funkcja zarządzania wydajnością zostanie wyłączona, nie można ponownie jej włączyć. Funkcja ta zostanie automatycznie ponownie włączona, jeśli nastąpi nieoczekiwane wyłączenie urządzenia. Również opcja wyłączenia tej funkcji stanie się wtedy ponownie dostępna.
  • Nieznana kondycja baterii. Jeśli system iOS nie może ustalić kondycji baterii urządzenia, jest wyświetlany ten komunikat: iPhone nie może określić kondycji baterii. Usługę serwisu baterii może wykonać autoryzowany serwis Apple.  Więcej informacji o opcjach serwisu… Przyczyną może być nieprawidłowa instalacja baterii lub nieznana bateria.
  • Zarządzanie wydajnością wyłączone. Jeśli funkcja zarządzania wydajnością zostanie wyłączona, będzie wyświetlany ten komunikat: Ten iPhone nieoczekiwanie wyłączył się, ponieważ jego bateria nie mogła zapewnić wystarczającego zasilania w momencie szczytowego poboru mocy. Ochrona zapewniana przez funkcję zarządzania wydajnością została przez Ciebie wyłączona. Jeśli urządzenie ponownie nieoczekiwanie się wyłączy, funkcje zarządzania wydajnością zostaną przywrócone. Również opcja wyłączenia tej funkcji stanie się wtedy ponownie dostępna.
  • Pogorszona kondycja baterii. Jeśli kondycja baterii ulegnie znacznemu pogorszeniu, będzie wyświetlany ten komunikat: Kondycja baterii jest znacznie obniżona. Wymianę baterii na nową, o pełnej pojemności i wydajności, może wykonać autoryzowany serwis Apple. Więcej informacji o opcjach serwisu… Ten komunikat nie oznacza zagrożenia bezpieczeństwa. Nadal można używać takiej baterii. Może jednak nastąpić wyraźne pogorszenie wydajności baterii i urządzenia. Wymiana baterii na nową poprawi wydajność.

W ramach promocji możecie wymienić baterię w Waszych telefonach już po zakończeniu gwarancji. Do końca tego roku klienci mogą wymienić baterię w serwisie Apple w cenie 129 zł. Regularna cena wynosiła aż 369 zł.

Źródło: Apple

Źródło postu: https://msmobile.pl/kondycja-baterii-iphone-ios-11-3