Advertisement

Personalizowanie dźwięków telefonu

Personalizowanie dźwięków telefonu – Jak Zmienić Dzwonek w Systemie Windows 10 Mobile – Zmień dźwięki powiadomień połączeń przychodzących, wiadomości i innych aplikacji i dodaj swoje własne dźwięki lub ulubione utwory do kolekcji.

  1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >dzwonki+‎dźwięki.
  2. Wybierz typ dzwonka lub sygnału, który chcesz zmienić, a następnie wybierz plik dźwiękowy. Aby odsłuchać dźwięk dzwonka i sprawdzić, czy Ci odpowiada, dotknij ikona odtwarzania.Wskazówka: Chcesz przypisać określony dzwonek do kontaktu, aby od razu rozpoznać tę osobę, gdy zadzwoni? Edytuj dane kontaktu w centrum Kontakty.

Zmienianie dźwięków powiadomień

  1. Dotknij zarządzanie dźwiękami aplikacji, a następnie dotknij żądanej aplikacji i wybierz dźwięk powiadomienia.

Dodawanie nowych dzwonków z komputera do telefonu

  1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB i za pomocą menedżera plików na komputerze przenieś odpowiedni utwór do folderu dzwonków w telefonie. Na komputerze musi być zainstalowany system Windows Vista, Windows 7, Windows 8 lub nowszy.Aby ustawić dany utwór jako dzwonek, w widoku dzwonki+‎dźwięki dotknij opcji Dzwonek, a następnie w obszarze Niestandardowe dotknij utworu.Utwór można ustawić jako dzwonek pod warunkiem, że nie jest chroniony mechanizmem DRM i ma mniej niż 30 MB.Wskazówka: Chcesz utworzyć własny, niepowtarzalny dźwięk dzwonka? Dotknij Sklep i pobierz aplikację Twórca Dzwonków.